Lions Clubs Internationals hundraårsfirande - 248M människor hjälpta
Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Utbildningsmaterial för multipeldistriktets jubileumskoordinator

Utbildningsmaterial för multipeldistriktets jubileumskoordinator

section

Innehållet i denna utbildning består bland annat av ansvar för och förväntningar på jubileumskoordinatorer samt de verktyg och resurser som finns till stöd för deras insatser. På den här sidan finns det länkar till alla instruktionsplaner och relaterat deltagarmaterial och broschyrer för en lyckad utbildningssession. Starta planeringen med en noggrann genomgång av instruktörens förberedelsehandbok och gå sedan tillbaka till den här sidan för att hitta materialet för alla utbildningssessioner.

Instruktörens förberedelsehandbok

Sessionens material

Hundraårsjubileet - översikt
Ansvarsområden för multipeldistrikts jubileumskoordinator
Använda resurser
Motivation
Uppmuntra samarbete
Skapa medvetenhet
Planera och genomföra utbildning

Jubileumsöversikt

Deltagarna kommer att gå igenom hundraårsjubileets team och tema, få förståelse för den strategiska påverkan för hundraårsjubileets firande samt diskutera de viktigaste komponenterna i programmet.

Instruktörens PowerPoint
Deltagarhandbok
PowerPoint med hundraårsjubileets Jeopardy
Material att dela ut: Hundraårsjubileets Jeopardy-regler
Material att dela ut: Hundraårsjubileets Jeopardy-svar
Material att dela ut: Broschyr om hundraårsjubileets hjälputmaning (IAD-465)
Material att dela ut: Hundraårsjubileets hjälputmaning - Frågor och svar
Material att dela ut: Hundraårsjubileets medlemsutmärkelser - Punkter att tala om
Material att dela ut: Frågor och svar om hundraårsjubileets bestående projekt


Ansvarsområden för multipeldistrikts jubileumskoordinator

Deltagarna får lära sig vikten av kontinuerlig utbildning/kommunikation och gå igenom den positiva effekten av att vara ett bra ledarexempel i distriktet. De kommer även att lära sig om hundraårsjubileets rapportdagar, den struktur som finns för att följa upp genomförande av hundraårsjubileets program på alla nivåer.

Instruktörens PowerPoint
Deltagarhandbok
Material att dela ut: Vägledning för multipeldistriktets jubileumskoordinator
Material att dela ut: Hundraårsjubileets rapportdagar - Översikt

Använda resurser

Deltagarna går igenom de resurser som finns för dem: budget och resurser/handböcker som finns för utskrift via Lions100.org. Deltagarna kommer också att studera både Planeringshandbok för klubbens hundraårsfirande och Hundraårsjubileets utvecklingspanelsrapport och får möjlighet att öva på att använda båda för en konstruktiv dialog med andra medlemmar i jubileumsteamet.

Instruktörens PowerPoint
Deltagarhandbok
Material att dela ut: Budgetplan för distriktets jubileumskoordinator
Material att dela ut: Budgetplan för multipeldistriktets och enkeldistriktets jubileumskoordinatorer
Material att dela ut: Ansökan om jubileumsanslag för multipeldistrikt

Motivation

Deltagarna kommer att lära sig om två vanliga typer av motivation, hur man använder motivation för att förbättra beteenden och resultat och hur man använder strategier för att utveckla motivation bland medlemmarna i hundraårsjubileets team.

Instruktörens PowerPoint
Deltagarhandbok

Uppmuntra samarbete

Deltagarna kommer att lära sig om betydelsen av att samarbeta med andra och att se kännetecken hos personer som samarbetar på ett framgångsrikt sätt. De kommer även ha möjlighet att komma på sätt att uppmuntra till samarbete bland medlemmarna i det team som arbetar med hundraårsjubileet.

Instruktörens PowerPoint
Deltagarhandbok

Skapa medvetenhet

Deltagarna får lära sig varför det är viktigt att uppmuntra till kunskap och identifiera fler möjligheter till att uppmuntra till kunskap inom distriktet.  De kommer även att sammanställa viktiga budskap om hundraårsjubileet och skriva korta tal, så att de obehindrat kan berätta om hundraårsjubileet för medlemmar och allmänhet.

Instruktörens PowerPoint
Deltagarhandbok

Planera och genomföra utbildning

Deltagarna får lära sig vilken planering som behövs för en utbildning och hur man hittar resurser och strategier för dessa utbildningstillfällen. De får också lära sig att hitta effektiva strategier för att engagera vuxna elever och hur man lär sig vad som behövs för vuxenutbildning.


Instruktörens PowerPoint
Deltagarhandbok

section

Hoppa till toppen