Lions Clubs Internationals hundraårsfirande - 248M människor hjälpta
Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Användningsvillkor för Lions Clubs Internationals webbplats

Användningsvillkor för Lions Clubs Internationals webbplats

section

Webbplatsens ägare

Dessa användningsvillkor (”användningsvillkor”) gäller för Lions Clubs Internationals (LCI:s) webbplats som finns på lionsclubs.org, och alla till den knutna sidor som är länkade till lionsclubs.org av LCI, inklusive lcif.org, samt alla mobila sidor, program och funktioner (tillsammans kallade "webbplatsen"). Webbplatsen ägs av LCI ("oss," "vi"). Tillgång till och användning av webbplatsen bestäms av dessa användningsvillkor och alla tillämpliga lagar.

Användningsvillkoren accepteras

Genom att gå in på, använda eller bläddra på webbplatsen, accepterar du ("du", "användare") att rätta dig efter de användningsvillkor som finns i detta dokument. Om du inte accepterar dessa användningsvillkor, använd inte webbplatsen och gå inte in på den.

Sekretesspolicy och andra villkor

LCI lovar att värna om din sekretess. LCI:s Sekretesspolicy gäller vid användning av webbplatsen, och vi hänvisar till villkoren för denna i dessa användningsvillkor.

Om inte annat anges ägs och/eller kontrolleras allt innehåll på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, dess utformning, struktur, uttryck, “utseende”, urval och inordnande av sådant sidinnehåll av Lions Clubs International och är skyddat av lag, utan begränsning, enligt USA:s federala och delstatslagar, lagar i andra länder, föreskrifter och överenskommelser, inklusive copyright-, varumärkes-, patent- och andra lagar vad gäller skyddande av immateriella rättigheter och orättvis konkurrens.

Webbplatsens innehåll får inte användas i någon publikation eller för kommersiellt bruk. Se LCI:s Varumärkespolicy för information om LCI:s namn, emblem, logotyper, sigill, registrerade varumärken och andra varumärkesintressen.

Tredjeparts webbplatser och innehåll

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser, inklusive annonsörer och sociala nätverks webbplatser där LCI har en profil ("länkad sida"). LCI gör inga anspråk på eller rekommendationer av, och tar inget direkt eller indirekt ansvar för en länkad sidas säkerhet, kvalitet, innehåll, karaktär eller pålitlighet. Läs igenom eventuella villkor eller policyer för länkade sidor innan du använder dem.

Användarforum

Den här webbplatsen kan ha sociala nätverksverktyg, diskussionsforum, bloggar, anslagstavlor och andra interaktiva avsnitt eller tjänster där du kan lägga upp meddelanden, kommentarer osv. (kollektivt "användarforum").

Som användare ska du vara medveten om att idéer du lägger upp och information du sprider kan ses och användas av andra. Frivillig personlig information och idéer som läggs in i användarforum kan samlas upp och användas av andra. LCI tar inte ansvar för annan persons eller enhets missbruk eller stöld av innehåll, idéer eller information du lägger upp på webbplatsen och/eller i användarforum.

Den information och åsikter som uttrycks i användarforum delas inte av LCI eller dess partner. Du har själv totalt ansvar för hur du använder eventuella användarforum och du använder dessa på egen risk.

Tredjeparts innehåll

LCI tar inte ansvar för och godkänner inte parter som lägger upp tredjepartsmaterial, eller för att tredjepartsmaterialet är korrekt, tillgängligt, ligger rätt i tiden eller är pålitligt. Den som litar på tredjepartsmaterial gör det på egen risk.

Godkännanden och garantier

Varje gång du går in på en webbplats som tillhör LCI, bekräftar du att du accepterar och går med på att följa dessa användningsvillkor. Du är bara ansvarig för innehåll som du lägger upp eller tillhandahåller på webbplatsen och på tredjeparts sociala nätverkssajter där LCI har en profil.

Genom att placera, skicka in, visa, överföra och/eller lägga upp användarinnehåll på eller genom webbplatsen eller tjänster godkänner och garanterar du att: 1) du äger alla rättigheter till allt innehåll som du lägger upp eller på annat sätt har alla nödvändiga rättigheter att lägga upp sådant innehåll och ger LCI rätt enligt dessa användningsvillkor att använda sådant innehåll. 2) användarinnehåll och annat material som du skickar in inte strider mot en tredje parts rättigheter. 3) användarinnehåll inte orsakar skada på person eller enhet och inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt material. 4) användning och uppläggning av användarinnehåll och annat material inte strider mot dessa användningsvillkor.

Din användning av webbplatsen

När du använder användarforum och skickar in användarinnehåll måste du följa alla tillämpliga lagar och dessa användningsvillkor. Var respektfull och skydda dig själv – avslöja inte personlig, konfidentiell eller äganderättsskyddad information.

Du får INTE skicka in, ladda eller lägga upp något användarinnehåll på webbplatsen eller våra användarforum som strider mot annan persons eller enhets rättigheter, som innehåller virus, skadade filer eller annat material som kan skada någons dator, som gör reklam för eller på annat sätt begär medel eller främjar eller erbjuder varor eller tjänster till försäljning, som stör någon tredje parts användning av webbplatsen, som är eller innehåller politiskt kampanjmaterial, skräpmejl/spam, kedjebrev, pyramidspel eller förledande material, som är felaktigt, falskt, vilseledande eller bedrägligt och som innehåller kontaktinformation eller privat information om tredje part.

Vid användning av webbplatsen får du inte bryta mot någon lag eller uppmuntra till någon olaglig aktivitet, samla in kontaktinformation om andra användare på webbplatsen elektroniskt eller på annat sätt, oavsett syfte, eller använda eller försöka använda annan användares konto eller lösenord. Du får inte utge dig för att vara någon annan person eller enhet, eller på annat sätt ge vilseledande uppgifter om dig själv, din ålder eller din anknytning till LCI.

Användning av användarforum eller webbplatsen i strid med dessa användningsvillkor kan leda till du förlorar din rätt att använda dessa användarforum och/eller webbplatsen. LCI förbehåller sig rätten att bestämma huruvida något användarinnehåll strider mot dessa användningsvillkor.

Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

Inte i något fall ska LCI vara ansvarig för direkt, indirekt, straffrättslig, oförutsedd, särskild följdskada eller annan skada som uppstår genom eller i samband med användning av eller samröre med webbplatsen, eller för någon information, programvara, produkter, service och relaterad grafik, som har inhämtats från webbplatsen, oavsett om densamma beror på kontrakt, kränkning, försumlighet, ansvar eller på annat sätt, även om LCI eller någon av dess leverantörer har informerats om risk för skada. Vissa områden tillåter inte friskrivning från eller begränsning av ansvar för följdskada eller oförutsedd skada. Därmed kanske ovanstående begränsning avseende följdskada eller oförutsedd skada inte gäller dig. Du är helt ansvarig för all utrustning, mjukvara och de uppkopplingar till internet som krävs för att kunna använda LCI:s webbplats.

Du försäkrar att du inte kommer att använda LCI:s webbplats eller data från densamma i kommersiellt syfte eller på annat olämpligt eller olagligt sätt. Du intygar och försäkrar gentemot LCI att du har förmåga att förstå och godkänna dessa villkor. Dessutom intygar och försäkrar du att du inte använder LCI:s webbplats på ett oriktigt sätt eller under falsk identitet.

Ersättning för skada

Du förbinder dig att stå för, ersätta och hålla LCI och LCIF skadeslös, samt även deras respektive direktorer, styrelsemedlemmar, tjänstemän, kommittémedlemmar, anställda, agenter och representanter från och mot alla ersättningskrav, åtgärder, skador, förluster, kostnader, ansvar, utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och andra juridiska utgifter), skadestånd, böter domstolsbeslut mot eller tilldömda från Lions Clubs International på grund av, orsakade av eller i samband med ditt användande av webbplatsen och något användarinnehåll du lägger upp. LCI ska inte på något sätt vara ansvarig för skador på person eller egendom som orsakas av eller drabbar dig eller någon eventuell underleverantör, agent, arvinge, efterträdare eller ombud, eller någon annan person som på något sätt har en relation med dig.

Internationella användare

Den här webbplatsen kontrolleras, drivs och administreras av LCI från dess huvudkontor i USA. Om du går in på webbplatsen från en plats utanför USA är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar. Om webbplatsen och dess innehåll är tillgängligt utanför USA sker din åtkomst, användning och nedladdning från den samt deltagande i eventuell marknadsföring på din egen risk.

Ändring av Användningsvillkor

LCI kan när som helst ändra, lägga till, modifiera eller ta bort delar av dessa användningsvillkor, vilka då träder i kraft omedelbart efter att de lagts upp. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du alla ändringar av användningsvillkoren.

Tjänstens upphörande

LCI kan när som helst ändra, stoppa, avbryta, avsluta driften eller åtkomsten till, eller lägga ner webbplatsen eller del av webbplatsen, utan förvarning, inklusive tillgång till sidinnehåll, användarforum och andra tjänster. LCI kan även införa begränsningar på webbplatsen eller inskränka din åtkomst till delar av eller hela webbplatsen och sidinnehåll utan förvarning eller ansvar.

Brott mot dessa användarvillkor

LCI förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till webbplatsen och/eller blockera din åtkomst till Sajten om vi bedömer att du har brutit mot dessa användningsvillkor eller andra avtal eller villkor som kan ha samband med ditt användande av webbplatsen. Om LCI vidtar juridiska åtgärder mot dig på grund av att du brutit mot dessa Användningsvillkor har LCI rätt att få ersättning från dig för alla rimliga avgifter och kostnader för denna åtgärd, utöver annan ersättning LCI kan ha rätt till enligt lag eller rättmätigt krav.

Allmänt

Webbplatsen är bara till för privat, informations- och organisationsmässigt bruk. Webbplatsen får bara användas i lagliga syften. Om du får kännedom om att någon person missbrukar webbplatsen, kontakta oss direkt på IT@lionsclubs.org.

Om du har frågor om betydelsen av eller tolkningen av denna policy är den engelska språkversionen av policyn den officiella texten.

section

Hoppa till toppen