Lions Clubs Internationals hundraårsfirande - 248M människor hjälpta
Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Kansler Bob Corlews budskap om Hundraårsjubileets hjälputmaning

Kansler Bob Corlews budskap om Hundraårsjubileets hjälputmaning

section

Kansler Bob Corlew

Kansler Bob Corlew

Bästa lionmedlemmar,

I 100 år har lionmedlemmar agerat för att tjäna dm som bäst behöver oss. Vi har gjort det till vårt mål att hjälpa de fattiga och utsatta, att främja fred och förståelse och att ge mänskligheten hjälp och hopp.

När vi närmar oss år 2017 och vårt hundraårsjubileum har vi så mycket vi vill fira. Detta unika evenemang är inte bara ett firande av vår organisation, utan alla lionmedlemmar och klubbar som gjort en insats i världen. Oavsett var du är finns det en möjlighet för alla våra medlemmar att delta i firandet.

I år vill jag uppmuntra dig att fortsätta att stärka era samhällen genom att hjälpa oss nå vårt mål för hundraårsjubileets hjälputmaning att hjälpa minst 100 miljoner människor. Jag inbjuder dig att fira vårt lionarv genom att planera ett bestående jubileumsprojekt på din hemort. Och jag vill be er att ta våra klubbar och vår organisation till nya höjder genom att starta nya klubbar och bjuda in familj, vänner och grannar att delta med oss i vår service.

Som medlemmar i världens största serviceklubbsorganisation förändrar vi liv. Vi hjälper för att världen behöver oss nu mer än någonsin. Och vi kan uppnå så mycket mer om vi samarbetar. Jag hoppas att ni kommer med oss och firar vår berömda historia med service, blickar fram mot vårt andra sekel med service och visar världen att varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem.

Med vänlig lionhälsning

Kansler Bob Corlew

section

Hoppa till toppen