Lions Clubs Internationals hundraårsfirande - 240M människor hjälpta
Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Hundraårsjubileets anslagsprogram

Hundraårsjubileets anslagsprogram

section

För multipeldistrikt och enkeldistrikt, inte ett deldistrikt i ett multipeldistrikt (sista datum att skicka in anslagsansökningar är den 31 mars 2018)

Lions Clubs International ger anslag till multipel- och enkeldistrikt för att utöka lokala jubileumsplaner i firande.   Anslagsmedel är baserade på riktlinjer att inte överstiga USD 1 500 per distrikt i ett multipeldistrikt.  Oavsett antalet distrikt, kan inget multipeldistrikt få mer än USD 15 000.  Enkeldistrikt (inte del av multipeldistrikt) kan få upp till USD 2 500.

Jubileumsanslag för att främja multipel-/enkeldistriktsprogram delas ut enligt först till kvarn-principen. Anslagen är avsedda att bistå multipel- eller enkeldistrikt med att förbättra allmänhetens kännedom om Lions och våra program under vår jubileumsperiod, från 1 juli 2015 till och med 30 juni 2018.

Anslagsansökningar måste skickas in till Public Relations Division på Lions Clubs International. Sista datum att skicka in anslagsansökningar är den 31 mars 2018. PR-kommittén i Lions Clubs Internationals styrelse går igenom anslagsansökningar vid varje ordinarie styrelsemöte (hålls tre gånger per år) och ger rekommendationer till styrelsen för godkännande.  

Anslagskriterier

Programmet måste påverka hela multipeldistriktet eller enkeldistriktet. Det är till fördel om programmet kommer att genomföras av en hög procentandel av klubbarna i multipeldistriktet eller enkeldistriktet.  Anslag kan bara ges för jubileet.  

Ytterligare villkor

 • Multipeldistrikt och enkeldistrikt kan bara få ett jubileumsanslag. 
 • USA och territorier MÅSTE FYLLA I ETT W-9-FORMULÄR
 • Anslag upp till USD 15 000 (USD 2 500 för enkeldistrikt) kan ges, med 20% matchande medel som krav.
 • I multipeldistrikt är det guvernörsrådsordföranden som skall underteckna ansökan efter det att han/hon har fått bifall från samtliga distriktsguvernörer. Programmets ordförande måste också underteckna ansökan. I enkeldistrikt ska både distriktsguvernören och multipeldistriktets jubileumskoordinatorn underteckna ansökan.
 • Inom 30 dagar efter slutförandet av projektet måste jubileumskoordinatorn skicka in en detaljerad projektrapport efteråt till chefen för Public Relations Division på Lions Clubs International. Rapporten måste undertecknas av guvernörsrådsordföranden och jubileumsordföranden medan rapporten från enkeldistrikt ska undertecknas av distriktsguvernören och jubileumsordföranden. I rapporten måste följande ingå:
  • Resultatet av programmet, till exempel påverkan av Lions image i multipeldistriktet eller enkeldistriktet.
  • Detaljerad redovisning av hur pengarna använts, inklusive kvitton på kostnader, fotokopior för alla aktiviteter, tryckt material och alla nödvändiga dokument till stöd för programmet.
  • Detaljerad utvärdering av programmet.

section

Hoppa till toppen