Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Lions Quest

Lions Quest hjälper dessa mellanstadieelever i Turkiet att hantera konflikter och motverka mobbning.

Lions Quest hjälper dessa mellanstadieelever i Turkiet att hantera konflikter och motverka mobbning.

Lions Quest

section

Berörande berättelse nr. 11

Lions Quest började med en tonårings passion att finna bättre sätt att förbereda unga människor att hantera livets utmaningar. I dag är det ett av de mest spridda programmen i världen om socialt och emotionellt lärande.

1975 drabbades 19-åriga Rick Little från Findlay, Ohio, av svåra ryggskador i en bilolycka. Han var orörlig i sex månader och då hade han gott om tid att fundera över varför skolorna gjorde så lite för att hjälpa ungdomar att utveckla sina ledarfärdigheter och stärka sina livskunskaper. När hans skador hade läkt inledde han en resa runt i USA, för att hitta svar samt intervjua tonåringar, lärare och experter inom området barn och ungdomars utveckling.

Efter en kamp att säkra den inledande finansieringen bildade han år 1977 Quest International tack vare ett anslag på USD 130 000 från W.K. Kellogg Foundation och kunde utforma ett program som lär ut god värdegrund och att säga nej till droger. Little fortsatte sitt arbete och utformade verktyg för lärare, vilka var enkla att anpassa till olika kulturer och utbildningssystem.     

Lions blev involverade 1984 när Lions Clubs International Foundation beviljade sitt första anslag till Quest International, vilket användes till programutveckling och expansion. Senare samma år bildade Lions Clubs International ett partnerskap med Quest International, för att genomföra en större antidrogkampanj vid namn Lions Quest som fokuserade på elever i grundskolans årskurs 6-9. Lions samarbetade med flera olika kommuner för att införa programmet i många rektorsområden.

Under de kommande 18 åren växte samarbetet mellan Lions och Littles organisation och insatsernas omfattning och påverkan ökade. Lions utökade programmet till att hjälpa alla elever i skolan, från förskolan till och med gymnasiet. Fristående forskare har givit programmet högt betyg för främjande av positiva beteenden och förbättrade akademiska resultat.

År 2002 övertog LCIF det formella ägandet av programmet och materialet. Lions Quest blev snart Lions viktigaste program för ungdomsutveckling i världen. I dag, år 2015, har Lions Quest växt och det finns kursmaterial på 36 språk, kurser genomförs i drygt 90 länder och programmet har nått ut till mer än 13 miljoner elever.

Lions klubbar runtom världen har varit nyckeln till dessa framgångar samt expansionen av Lions Quest genom att stödja programmet finansiellt, samordnat utbildning av lärare, ordnat föräldramöten, talat med ungdomar och genomfört hjälpprojekt med elever.

Lions Quest är ett komplement till det akademiska lärandet och lär eleverna att fatta positiva beslut, sätta upp mål, ta ansvar för sina handlingar, bygga upp goda relationer, stå emot grupptryck och bidra i lokala hjälpinsatser.

Kursmaterialet uppdateras fortlöpande för att kunna hantera nya utmaningar.

I Turkiet, till exempel, använder lärare både i kommunala och privata skolor Lions Quest för att hantera mobbning. Mine Guven, professor i tidig barnutveckling vid Bosphorus University i Istanbul, genomförde en utvärdering av insatserna.

”Jag blev involverad i programmet eftersom jag blev imponerad av utbildningen”, sade Guven. ”Utmaningarna är desamma runtom i världen. Genom att använda Lions Quest kan vi få studiero i klassrummen.”

 

section

Hoppa till toppen