Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Återvinning för synens skull

I mer än 80 år har Lions samlat in, sorterat och rengjort glasögon samt distribuerat dem till människor i nöd.

I mer än 80 år har Lions samlat in, sorterat och rengjort glasögon samt distribuerat dem till människor i nöd.

Återvinning för synens skull

section

Berörande berättelse nr. 9

Världshälsoorganisationen uppskattar att mer än 150 miljoner människor lider av dålig syn på grund av ej korrigerade brytningsfel, till exempel närsynthet eller långsynthet. Att inte kunna se tydligt kan hindra barn att lära sig i skolan, vuxna från att finna arbete eller förbli anställda och äldre att kunna leva ensamma. Ofta är det bara ett par glasögon som behövs för att rätta till detta, men brist på grundläggande synvård förhindrar många människor i utvecklingsländer att få den behandling de behöver. Kostnaden kan också vara ett hinder, för i ett utvecklingsland kan ett par glasögon kosta en hel månadslön.

Emellertid, med hjälp från Lions medlemmar runtom i världen och programmet Recycle for Sight kan Lions Clubs International bringa synen tillbaka till miljoner människor, ett par glasögon i taget.

Inom detta program samlar Lions medlemmar in nya och använda glasögon och solglasögon i speciella insamlingslådor på många ställen i det lokala samhället, till exempel bibliotek, läkarmottagningar, skolor, banker, affärer och optiker. Glasögonen skickas till ett av Lions glasögonåtervinningscenter, där frivilliga sorterar och rengör glasögonen samt fastställer glasens styrka. Därefter förpackas de återvunna glasögonen och förvaras till dess att de kan distribueras, ofta vid glasögonresor i utvecklingsländer.

Lions medlemmar och optikerpersonal undersöker tusentals barn och vuxna under dessa glasögonresor och delar ut glasögon helt utan kostnad, vilket förbättrar många människors liv. Lions tillhandahåller återvunna glasögon även till andra frivilligorganisationer som fokuserar på ögonvård, optikerelever, religiösa organisationer och andra hjälpgrupper, vilka också distribuerar dem till människor i nöd.

Återvinning av glasögon är en populär aktivitet i Lions och det började under 1930-talet. På samma sätt som i dag samlade medlemmarna in glasögon lokalt, hanterade dem och delade ut dem människor som verkligen behövde dem. Ett exempel är Hayes & Harlington Lions Club i England som i början av 1960-talet samlade in mer än 20 000 par glasögon. De hade kännedom om behoven i Indien, så de donerade dem till ett ögonsjukhus i Indien som delade ut dem till lokalbefolkningen.

1994 instiftade Lions Clubs International detta som ett officiellt program med namnet Recycle for Sight. Programmet fortfarande mycket aktivt och fortsätter att växa och har därmed gjort det möjligt för ännu fler människor att se bra.

Lions medlemmar samlar årligen in cirka 30 miljoner par glasögon. Klubbar i Australien och Japan skickar varje år 500 000 par glasögon till sex stycken glasögonåtervinnings­center i Australien. Under det senaste årtiondet har mer än 3,5 miljoner glasögon från dessa center skickats till bland annat Indien, Mellanöstern och de allra minsta öarna i Indonesien. Centren har även tagit hjälp av fångar i fängelser, vilket främjar deras rehabilitering och lär ut färdigheter som de kan ha nytta av efter sin fängelsevistelse.

Under 2013 samarbetade Tokyo Sangenjaya Lions Club med en återförsäljare av glasögon, för att samla in glasögon till glasögoncentren i Australien. ”När jag ser Lions förpacka dessa glasögon förstår jag hur mycket vi konsumerar och kastar bort sådant som är användbart och till och med i perfekt skick”, sade en lokal affärsman. ”Dessa glasögon kommer att förändra någons liv.”

I en annan del av världen grät en 94-årig man och sade ”Tack!” efter att ha erhållit glasögon från Lions. ”Nu kan jag läsa bibeln - den första gången på 15 år.”

Många människor är involverade i att samla in, rengöra och distribuera återvunna glasögon, till exempel de som donerar sina använda glasögon, klubbar som samlar in och skickar glasögon till Lions glasögonåtervinningscenter, frivilliga som rengör och skickar iväg glasögon samt frivilliga som planerar och deltar i glasögonresor. Det allra bästa resultatet är att livet förbättras för de människor som erhåller synens gåva.

For more than 80 years, Lions have been collecting, sorting and cleaning eyeglasses, and distributing them to those in need.

For more than 80 years, Lions have been collecting, sorting and cleaning eyeglasses, and distributing them to those in need.

section

Hoppa till toppen