Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Helen Keller

Helen Keller inspirerade Lions att åta sig uppgiften att utrota blindhet som kan förhindras och att hjälpa personer med nedsatt syn.

Helen Keller inspirerade Lions att åta sig uppgiften att utrota blindhet som kan förhindras och att hjälpa personer med nedsatt syn.

Helen Keller

section

Berörande berättelse nr. 6

År 1925, som ambassadör för den nybildade organisationen American Foundation for the Blind, talade Helen Keller till Lions medlemmar vid kongressen i Cedar Point, Ohio.

”Försök att föreställa er hur ni skulle känna er om ni plötsligt blev blinda i dag”, sade Keller till Lions medlemmar som fyllde kongresshallen. ”Tänk er hur ni skulle snubbla och treva er fram mitt på dagen som om det vore på natten, det skulle vara slutet på ert arbete och ert oberoende.”

Keller visste exakt hur det kändes. Hon var blind och döv sedan 19 månaders ålder och hade känt sig isolerad eftersom hon varit oförmögen att kommunicera effektivt. Då träffade hon en lärare vid Perkins School for the Blind vid namn Anne Sullivan som samarbetade med Keller och lärde henne att få kontakt med världen genom teckenspråk. Keller lärde sig senare att läsa och skriva, tog en högskoleexamen samt lärde sig att tala.

De flesta Lions vid den tiden var bekanta med hennes uppmärksammade berättelse. Vissa medlemmar bland åhörarna hade redan varit involverade i hjälpprojekt för blinda människor. Alla närvarande var verkligen berörda av Kellers berättelse hur det var att leva som blind och hur hon med både själ och hjärta gjorde allt att hjälpa blinda människor. Både Lions medlemmar och gäster var fängslade av hennes berättelse.

Keller sparade sina mest gripande ord till slutet av talet, där hon hoppades att Lions skulle samarbeta med American Foundation for the Blind och ge sitt stöd som organisation till dem som hade förlorat sin syn.

”Vill ni inte hjälpa mig att snabbare nå den dag då det inte längre finns någon blindhet som hade kunnat undvikas, då det inte längre finns några döva och blinda barn som inte får undervisning och inga blinda män och kvinnor som inte får hjälp? Jag vädjar till er Lions, ni som har er syn och hörsel i behåll, ni som är starka, modiga och goda. Vill ni inte bli de blindas riddare i kampen mot mörkret?"

Hon förstod inte hur omfattande organisationens stöd skulle bli.

Innan kongressen var över hade organisationen utan förbehåll åtagit sig att göra Kellers dröm till verklighet. Lions skulle bli Kellers riddare i kampen mot mörkret.

Sedan 1925 har hundratals miljoner liv förändrats tack vare Lions synrelaterade arbete runtom i världen och i dag är organisationen lika hängiven som tidigare att skynda mot den dag då ingen ska behöva lida i onödan av synproblem. Lions arbetar för att utrota blindhet som kan förhindras och hjälpa personer med nedsatt syn tack vare ögoncenter och sjukhus, mediciner och operationer samt glasögon och ögonbanker.

Kellers utmaning och dröm fortsätter att leva.

Helen Keller

section

Hoppa till toppen