Lions Clubs Internationals hundraårsfirande - 248M människor hjälpta
Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Vårt tidsschema

Vårt tidsschema

section

Kort historik om Lions Club International

År 1917 sa Melvin Jones, en 38-årig företagsledare i Chicago, till medlemmarna i sin företagarförening att de borde intressera sig för annat än affärsfrågor och satsa på att förbättra samhället och världen. Jones egen förening, Business Circle of Chicago, gick med på det.

Liknande föreningar runt om i USA kontaktades och ett organisationsmöte hölls den 7 juni 1917 i Chicago, Illinois, USA. Den nya organisationen tog sitt namn från en av de inbjudna föreningarna, Association of Lions Clubs, och en nationell kongress hölls i Dallas, Texas, i oktober samma år. Stadgar, arbetsordning, mål och etiska regler fastställdes. Och resten är historia.

När vi närmar oss vårt 100-årsjubileum år 2017 är det dags att se tillbaka på vår långa och stolta tradition av att tjäna och vår organisations och medlemmarnas många framsteg runtom i världen.

LCI:s historiska höjdpunkter

1917: Melvin Jones och hans affärskollegor i Chicago grundar Lions Clubs för att förbättra samhället.

Den första kongressen äger rum på Adolphus Hotel i Dallas, Texas.

1920: Lions Clubs blir internationell genom att starta en klubb i Windsor, Kanada.

1925: Under internationella kongressen i Cedar Point, Ohio utmanar Helen Keller lionmedlemmarna att bli "de blindas riddare i korståget mot mörkret".

1926: Polarutforskaren och medlemmen i Washington D.C. Lions Club, amiral Richard E. Byrd, Jr. flyger över Nordpolen och har med sig Lions flagga. Senare samma år flyger han över Sydpolen.

1930: Lionmedlemmen George Bonham målar en käpp vit med ett brett rött band som hjälp för synskadade efter att han sett en blind man ha problem att gå över en gata.

1931: Lions dra söderut och etablerar en klubb i Nuevo Laredo, Mexiko.

Den första internationella kongressen utanför USA hålls i Toronto, Ontario, Kanada.

1933: Besökare till Chicago World's Fair får information om Lions Clubs på mässans Social Science Division.

1935: Amelia Earhart, hedersmedlem i New York City Lions Club, genomför sin rekordflygning nonstop från Los Angeles till Mexiko under Lions Clubs Internationella kongress i Mexico City.

Lokala lionmedlemmar donerar en talboksmaskin till Milwaukee Public Library så att blinda kan lyssna på böcker.

1939: Medlemmar i Detroit Uptown Lions Club bygger om en gammal bondgård i Michigan till en skola för att träna ledarhundar för synskadade, vilket hjälper till att göra ledarhundar populära i hela världen.

För att anordna ett organiserat basebollprogram för barn ber lionmedlem Carl Edwin Stotz från Williamsport, Pennsylvania, om stöd från lionklubbar, KFUM och andra samhällspartner. Den 6 juni 1939 spelas den allra första Little League-basebollmatchen på Park Point i Williamsport.

1944: Världens första ögonbank skapas i New York City. I dag är de flesta ögonbanker Lions-sponsrade.

1945: Lions hjälper till att formulera Förenta Nationernas stadgar, starten på vårt nära samarbete med FN.

1946: Ett Lions läger för blinda vid Casper Mountain i Wyoming tar emot sin första grupp blinda barn.

1947: I oktober firar Lions sitt 30-årsjubileum på Waldorf Astoria Hotel i New York City. Man hade då blivit världens största serviceklubbsorganisation med 324 690 medlemmar i 19 länder.

Lions får konsultstatus inom FN:s ekonomiska och sociala råd.

1948: Endast tre år efter andra världskriget får Europa sin första lionklubb i Stockholm, Sverige. Genève, Schweiz, följer efter bara några dagar senare.

En lionklubb bildas i Kalaupapa på ön Molokai, Hawaii. Kalaupapa är en koloni med spetälska och chartermedlemmarna har alla Hansens sjukdom (lepra).

1952: Lionmedlemmar i Filippinerna kontaktar Japan och uppmuntrar till start av en japansk lionklubb.

1954: Efter en internationell tävling bland lionmedlemmar väljs ett officiellt motto: "Vi tjäna" Mottot skickades in av medlemmen D. A. Stevenson från Font Hill, Ontario, Kanada.

1956: Detroit Lions Club ger sexårige Stevie Wonder en julklapp – ett trumset.

Amundsen-Scotts sydpolsstation byggs. Strax efter startar 16 forskare och militär personal 59ers Lions Club där.

1957: Lions startar ungdomsprogram, såsom de mycket framgångsrika Leoklubbarna.

1965: Lions bygger Melvin Jones Lions internationella minnesmärke i Fort Thomas, Arizona.

1968: Vår Lions Clubs International Foundation (LCIF) bildas. Sedan dess har LCIF gett mer än USD 826 miljoner i anslag till stöd för Lions humanitära arbete.

1971: LCI flyttar till sitt fjärde och slutgiltiga kontor i Oak Brook, IL, efter flera årtionden i centrala Chicago.

1972: LCIF skickar ut sitt första anslag – USD 5 000 som hjälp till offer för en översvämning i South Dakota.

1973: I februari välkomnar organisationen sin miljonte medlem.

1977: Lionmedlemmen Jimmy Carter, en jordnötsbonde från Georgia, blir president i USA.

1985: LCIF delar ut sitt första stora katastrofanslag på USD 50 000 för en jordbävningsinsats i Mexiko.

1986: Moder Teresa får Lions humanitära utmärkelse.

1987: Organisationen ändrar sina stadgar och bjuder in kvinnor att bli medlemmar. Kvinnor är nu den snabbast växande gruppen nya medlemmar.

1990: SightFirst startas och kommer så småningom att samla in mer än USD 415 miljoner till hjälp för att utrota de främsta orsakerna till blindhet.

Franske lionmedlemmen Michael Baury hjälper till att bygga en eldriven bil och deltar med den i en Grand Prix-tävling.

1995: LCIF blir partner med The Carter Center, lett av tidigare presidenten i USA och lionmedlemmen Jimmy Carter för att bekämpa flodblindhet i Afrika och Latinamerika.

1999: Nilofer Bakhtiar från Pakistan väljs att bli den första kvinnliga internationella direktorn inom Lions.

2001: LCIF och Special Olympics bildar partnerskap för Opening Eyes, ett initiativ för synundersökningar av Special Olympics-idrottare.

2002: Lions startar två klubbar i Kina, landets första frivilliga medlemsgrupp sedan 1950-talet.

2003: Genom SightFirst ger Lions och The Carter Center sin 50 miljonte behandling av flodblindhet.

2004: Lions samlar in mer än USD 15 miljoner för tsunamihjälp efter katastrofen.

2007: Tidningen Financial Times rangordnar LCIF som bästa privata organisation i världen att samarbeta med.

2010: Bill & Melinda Gates Foundation bidrar med USD 5 miljoner till kampanjen En spruta: ett liv och Lions samlar in mer än USD 10 miljoner för mässlinginsatser över de kommande två åren.

2011: LCIF delar ut sitt 10 000:e anslag – för en utdelad totalsumma på USD 708 miljoner.

Lions hjälper till att dela ut den 148 miljonte dosen Mectizan för behandling av flodblindhet.

Efter jordbävningen och tsunamin i Japan samlar Lions in mer än USD 21 miljoner till hjälpinsatser.

2013: LCIF samarbetar med GAVI Alliance för att rädda miljoner barn från mässlingen och röda hund. LCIF utlovar US 30 miljoner till vaccinationer, matchat med USD 30 miljoner från brittiska regeringen och Bill & Melinda Gates Foundation, totalt USD 60 miljoner.

Colombia utrotar flodblindhet med stöd av Lions och The Carter Center tillsammans.

2014: Lions startar Hundraårsjubileets hjälputmaninge, ett globalt initiativ för att hjälpa 100 miljoner människor runtom i världen.

2017: Lions firar sitt 100-årsjubileum och sitt första sekel med service!

section

section

Hoppa till toppen