Lions Clubs Internationals hundraårsfirande - 248M människor hjälpta
Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Hundraårsfirande

Hundraårsfirande

section

Lionmedlemmar runtom i världen har förändrat livet i 100 år genom humanitär service. Vårt hundraårsfirande är en tid då vi firar denna milstolpe, firar vårt arv och ser fram emot nästa sekel med service. Hundraårsfirandet löper till juni 2018 och erbjuder alla medlemmar möjlighet att fira och tjäna.

Var med i hundraårsfirandet!

Som en del av hundraårsfirandet samarbetar lionmedlemmar i arbetet att stärka sina klubbar och hemorter genom service.

Lions arv-logotyp Lions arv-logotyp Hundraårsjubileets medlemsutmärkelser


  • Vår Hundraårsjubileets hjälputmaning uppmuntrar våra medlemmar att tjäna 100+ miljoner människor under hundraårsfirandet genom projekt som fokuserar på ungdom, hungersnöd, syn, miljö och diabetes. Sätt upp målet att anordna minst ett serviceprojekt för vart och ett av dem.
  • Hundraårsjubileets medlemsutmärkelser hedrar lionmedlemmar som ökar medlemsantalet och ökar effekten av vår service — varje medlem hjälper 50 personer per år. Sätt upp målet att lägga till tre nya medlemmar i er klubb.
  • Hundraårsjubileets bestående samhällsprojekt ger klubbarna en möjlighet att förbättra kontakterna på hemorten och göra er mer synliga genom att ge hemorten en gåva som varar länge. Sätt upp målet att genomföra minst ett bestående projekt.

Upplev Lions historik

Lär er vad Lions har åstadkommit under 100 years med service genom spännande videor och historier.

  • Berörande berättelser handlar om viktiga händelser i Lions historia.
  • Hundraårsvideor levandegör Lions historia i rörande berättelser som ni kan njuta av och sprida under hela hundraårsjubileet.

Vi kommer att lägga till nya multimediaresurser under året i avsnittet Media.

Planera ert klubbfirande

Få de resurser ni behöver för ett lyckat klubbfirande!

section

Hoppa till toppen