Lions Clubs Internationals hundraårsfirande - 248M människor hjälpta
Hoppa till huvudinnehållet
Lions 100 Lions 100
Hoppa till sidfot

Hundraårsjubileets handlingskommitté och koordinatorer

Hundraårsjubileets handlingskommitté och koordinatorer

section

Medlemmar i Hundraårsjubileets handlingskommitté och koordinatorer är lionledare med den vision och det engagemang som har definierat Lions i ett sekel. Deras hängivna arbete att hjälpa lionmedlemmar att inleda vårt livs firande är mycket uppskattat.

Hundraårsjubileets kommitté

Vårt hundraårsfirande leds av medlemmarna i Hundraårsjubileets handlingskommitté:

Ordförande i hundraårsjubileets handlingskommitté PIP J. Frank Moore III
Hedersordförande för hundraårsfirandets handlingskommitté PIP Joseph Wroblewski
Konstitutionellt område 1 PIP James “Jim” Ervin
PID Steve Sherer
Konstitutionellt område 2 PID Arthur Woods
PID Marvin Chambers
Konstitutionellt område 3 PID Whady Lacerda
PID Carlos Valencia
Konstitutionellt område 4 PID C. Robert Rettby
PCC Barbara Grewe
Konstitutionellt område 5 PIP Dr. Tae-Sup Lee
PID Junichi Takata
Konstitutionellt område 6 PID Narendra Bhandari
PID Vara Prasad Chigurupati
Konstitutionellt område 7 PID Clifford Heywood
PCC Bruce Hudgson
Afrika PID Alexis Vincent Gomes
Kongresskommittérepresentant PIP Joseph Wroblewski
Finans-  och HK:s kommittérepresentant ID Tony Benbow
Medlemskommittérepresentant ID Vijay Kumar Raju
Kommittérepresentant för marknadsföring och kommunikation ID N. Alan Lundgren
Kommittérepresentant för serviceaktiviteter ID Magnet Lin
Verkställande tjänstemän (ex officio) IP Dr. Naresh Aggarwal
IPIP kansler Bob Corlew
Första vice president Gudrn Yngvadottir
Andra vice president Jung-Yul Choi
Tredje vice president Judge Haynes Townsend

Hundraårsjubileets koordinatorer

Koordinatorer arbetar inom sina respektive områden för att uppmuntra och stödja jubileumsfirandets framgång. Deras roller sträcker sig genom det mångåriga hundraårsfirandet som slutar 30 juni 2018.

Områdeskoordinatorer är representanter för Hundraårsjubileets handlingskommitté inom ett visst geografiskt område. Multipel- och enkeldistriktskoordinatorer inom följande områden rapporterar till en områdeskoordinator:

  • USA väster om Mississippi rapporterar till områdeskoordinator PID John Walker (de öster om Mississippi rapporterar till PID Steve Sherer)
  • Sydkorea rapporterar till områdeskoordinator PID Sang-Do Lee

Multipeldistriktens jubileumskoordinatorer leder genomförandet av firandeaktiviteter på multipeldistriktsnivå, samarbetar med sina respektive distriktskoordinatorer, samt GLT- och GMT-representanter, för multipeldistriktets planering och kommunikation. Multipeldistriktens koordinatorer stödjer också sina distrikts jubileumskoordinatorer och rapporterar om jubileumsframgångar och problem i sina multipeldistrikt.

Distriktens jubileumskoordinatorer leder genomförandet av firandeaktiviteter på distriktsnivå, samarbetar med sina respektive multipeldistriktskoordinatorer, samt GLT- och GMT-representanter, för distriktets planering och kommunikation. Distriktskoordinatorer samarbetar med region-, zon- och klubbledare för att engagera dem i hundraårsfirandet, hjälper dem med firandets planering och uppmuntrar dem att uppnå jubileets mål. De rapporterar också distriktets framgångar och problem till sina multipeldistriktskoordinatorer.

För att hitta jubileumskoordinatorn i ditt distrikt/multipeldistrikt, ladda ner jubileumskoordinatorlistan.

Gå med i jubileumsteamet

Om det inte finns någon jubileumskoordinator i ditt distrikt/multipeldistrikt och du skulle vilja gå med i jubileumsteamet, ladda ner Ansökan till multipeldistriktskoordinator eller Ansökan till distriktskoordinator för mer information, såsom koordinatorns kvalifikationer och ansvarsområden.

section

Hoppa till toppen